Topenářské práce

Navrhneme Vám nejefektivnější způsob vytopení Vašeho bytu, domu či nebytových prostor. Nabízíme montáž a rekonstrukci ústředního topení a v dnešní době preferovaný prvek při stavbě domů - montáž podlahového topení.

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Popis systému

Podlahové vytápění patří mezi sálavé způsoby vytápění. Podíl sálavé složky ke konvekční na celkovém přenosu tepla z topné plochy je 55% : 45%. Od klasického konvekčního vytápění (radiátorové vytápění, konvektorové vytápění) se podlahové vytápění odlišuje způsobem přenosu tepla a teplotními poměry v místnosti.

Při konvekčním vytápění předává ohřívač teplo okolnímu vzduchu, který následně předává teplo stěnám. Typickým projevem tohoto způsobu je fakt, že teplota vzduchu v místnosti je vyšší, než je teplota stěn. V místnostech vzniká charakteristické proudění (zvýšená prašnost) vzduchu a velký rozdíl teplot vzduchu pod stropem a při podlaze.

Podlahové vytápění je na rozdíl od konvekčního charakterizované rovnoměrným rozložením teploty a podstatně menším prouděním vzduchu (nižší prašnost). Vlivem sálavé složky dochází k ohřívání stěn, obklopujících vytápěnou místnost. Od stěn se ohřívá okolní vzduch. Optimální je zachována relativní vlhkost vzduchu, což příznivě působí na dýchací cesty. Specifický výkon podlahového vytápění je kromě jiných vlivů závislý i na teplotě podlahy. Povrchová teplota podlahy musí být poměrně nízká, 25 ° C až 35 ° C, aby nebyla překročena hygienicky stanovena hodnota. Teplota topného média je maximálně 50 ° C, což řadí podlahové vytápění mezi nízkoteplotní způsoby vytápění, vhodné pro využití energie získané z nízkopotencionálních zdrojů.

Za ideální způsob vytápění se považuje vytápění s takovým rozložením teplot v místnosti, při kterém je teplota vzduchu v oblasti hlavy o cca 2 ° C do 3 ° C nižší, než u nohou. Tomuto požadavku se nejvíce přibližuje právě teplovodní podlahové vytápění. Navíc snížení teploty o 2 ° C do 3 ° C znamená úsporu energie potřebné na vytápění o 12% až 18%.

REKONSTRUKCE TOPENÍ

výměna radiátoru Korado klasik R (rekonstrukční radiátor pro výměnu starých litinových a plechových radiátorů), při tomto typu radiátoru není zapotřebí používat autogen ani jiné další svařovací techniky. Tento typ radiátoru má stejnou rozteč na přívodní potrubí k radiátoru, proto lze považovat za snadnou výměnu starého radiátoru za nový bez zbytečných více nákladů. Demontáž a montáž radiátoru Klasik R od 1000Kč/kus.

ROZVOD ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - PeX/AL/PeX

V dnešní době se používá převážně materiál PeX/AL/PeX, IVC (uhlíková ocel) a měděné potrubí. Vzhledem k poměru kladů a záporů je nejvíce používaný pro nové rozvody ústředního vytápění jak v rodinném domě, tak v bytě hlinikoplastové potrubí (Pex/AL/PeX). Klady tohoto výrobku je cena, kvalita, veškeré spoje jsou lisovány, snadná montáž. U tohoto materiálu nejsou potřeba zbytečná kolena. Vzhledem k tomu, že potrubí obsahuje hliníkovou vložku, lze jej snadno ohýbat a drží požadovaný tvar. Nevýhoda tohoto materiálu je omezení teploty na max.90°C které lze použít při vytápění Vašeho RD, nebo bytu. Proto tento typ materiálu doporučujeme pouze pro vytápění plynovými kotly, elektrickými kotly a tepelnými čerpadly, které mají maximální výstupní teplotu 70-75°C. Nepoužívat pro vytápění tuhými palivy jakéhokoliv typu.

ROZVOD ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - CU

V dnešní době je hodně rozšířené používaní CU materiálu, jak pro topení tak i pro rozvod vody. Cu materiál má jednu velkou nevýhodu a to je cena za materiál. Dále u Cu materiálu je zapotřebí použití spojovacího materiálu, jako kolena, T kus, nátrubky. Výhoda tohoto materiálu je použitelnost na cokoliv s limitem teploty až na 110 °C